TR / EN
Mustafa TOPRAK tarafından Kayseri’de kurulan Toprak Stüdyo Mimarlık, yaklaşık 15 senedir kentsel ve mimari tasarımlar yapıyor. Konut ve kentsel dönüşüm yapıları konusunda önemli çalışmaları bulunan Toprak Stüdyo Mimarlık ayrıca büyük ölçekli prestijli özel ve kamusal ofis yapılarında da önemli deneyime sahip.

Toprak Stüdyo Mimarlık’ta fiziki konum, zaman yapım maliyeti ekonomisi, kullanıcıya ve fonksiyonlara dair kriterlerin doğru, estetik ve bilimsel şartlar doğrultusunda paralel ele alındığı; üslup ve genel geçer eğilimlerin baskısı altında kalmayan, çağdaş, teknolojik, kent ve çevreye duyarlı bir tasarım anlayışı güdülmektedir.

Toprak Stüdyo Mimarlık’ın daha çok konut, ticaret ve ofis fonksiyonlarında yoğunlaşan mimari üretimlerinde tek ailelik konutlardan yüksek katlı rezidanslara, tek bir dükkan biriminden alışveriş kompleksine dek uzanan geniş bir ölçek dağılımı görülür. Titiz malzeme, renk ve detay seçimi ve uygulaması ile ayrışan ofisin yalın ancak zengin mimari dili, konvansiyonel fonksiyonlar için farklı mekansal kurguları geliştirmelerine imkan verir. Toprak Mimarlık, her projeye ayrı bir araştırma alanı ve klişelerin sorgulanabileceği bir fırsat olarak yaklaşmakta ve mimari üretimlerini bu çerçevede geliştirmektedir.
© 2018 Toprak Proje